Svensk Musik på slottetSvensk Musiks chefbibliotekarie Gustaf Bergel besökte nyligen Mälardalens högskola för ett samtal kring tillgänglighet  och förutsättningar för den nutida svenska musiken.

Västerås slott var platsen för mötet med professor Lena Hellström Färnlöf och 30 entusiastiska studenter vid Kammarmusikprogrammet. Svensk Musik tackar för inbjudan och det storartade gensvaret!
#Mäladahlens högskola  #Svensk Musik #Slottet

Donation till populärmusikarkivet


Arkivet har i dagarna erhållit en stor donation med separatnoter genom Ehrlingförlagens försorg. Svensk så väl som internationell repertoar från schlagerns barndom till våra dagar.

Vi riktar ett varmt tack till Ehrlingförlagen som anförtrott oss uppgiften att förvalta detta kulturarv.
‪#‎skap‬ ‪#‎ehrlingförlagen‬

Årets StimstipendiumNu är stipendieansökan
för Stim-anslutna stängd för i år.Tack alla ni 1333 som ansökt.

Stipendieteamet tackar för sig och på återhörande nästa år.

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org