Nya manuskript

2018-01-16 PERDER, KJELL (1954)
Herre förbarma dig : Kyrie-kanon
2018-01-16 PERDER, KJELL (1954)
På tredje dagen ... (2017)
2018-01-16 STORM, STAFFAN (1964)
Und wenn die Welt voll Teufel wär' ... (2017)
2018-01-16 VARELA, VICTOR (1955)
Parola lontana (1998-1999)
2018-01-15 ÅBERG, THOMAS (1952)
Weisflogs hund eller Byrån för Förolämpade och Misskötta Djur i Chicago [kort version] (2014/2017)
2018-01-11 MONNAKGOTLA, TEBOGO (1972)
Un clin d'œil (2018)
2018-01-11 HAMMERTH, JOHAN (1953)
Preludium 67 (2017-2018)
2018-01-11 ULLÉN, JOHAN (1972)
Dark triad : psychological tango traits (2017)
2018-01-10 WINTER, TOMAS (1954)
Flux : 3 sånger till dikter av Anna Ståbi (2017)
2018-01-08 MATÉRN, JAN VON (1959)
Wind quintet no.3 (2018)
2018-01-08 LEVANDER, JAN (1959)
Kammarsymfoni (2017)
2018-01-05 GRAHN, ULF (1942)
Gloria (2017)
2018-01-05 GRAHN, ULF (1942)
Credo (2017)
2018-01-05 SKOG, YLVA (1963)
Primus motor (2017)
2018-01-03 SNEEGGEN, ODD (1952)
Sounds and timbres at changing altitudes (2016/2017)
2018-01-03 JÄRNEGARD, ESAIAS (1983)
Utmarker (2) (2008)
2018-01-03 NILSSON, IVO (1966)
Controra (2016-2017)
2018-01-02 HÜLPHERS, MALIN (1964)
Visita (2017)
2018-01-02 LUNDIN, DAG (1943)
[Symfoni nr 10] Symfoni nr X : Min trädgårds sagor (2017)
2018-01-02 NILSSON, TORBJÖRN (1955)
Ekon från ett poem op.25 (2017)
(1 till 20 av 436) Nästa 20 >>

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org