Söktips

Sökformulär
Alla delar i avancerad sökning går att kombinera i samma sökfråga.

Exempel
Fritextord kombinerat med vald besättning.

Fritextsökning
Det enklaste sättet att söka är att bara skriva in de begrepp du är intresserad av. Sökresultatet blir lika oavsett om du använder versaler (stor bokstav) eller gemener (liten bokstav). Resultatet visas i relevansordning, det vill säga den träffbild som har bäst resultat kommer att visas först.

Om du får för många ointressanta träffar kan du använda olika operatorer. Följande operatorer är möjliga att använda:

Operator Sökresultat
NOT Dokument som inte innehåller villkoret eller ordet efter NOT
AND Dokument som innehåller båda de villkor eller ord som åtskiljs av AND
OR Dokument som innehåller något av de villkor eller ord som åtskiljs av OR

Exempel

Om du skriver det här... ...hittas dokument som innehåller
katt AND hund AND fisk alla tre orden
katt OR hund OR fisk minst ett av orden
hund AND (katt OR fisk) hund och katt; hund och fisk
hund AND NOT (katt OR fisk) hund, om de inte också innehåller katt eller fisk

Trunkering
Trunkering ersätter början, mitten och slutet av ordstam. * används för trunkering.

Högertrunkering blom* ger träff på t ex blomgren, blomma...
Vänstertrunkering *gren ger träff på t ex blomgren, vägren...
Mittentrunkering andr*on ger träff på t ex andreasson, andréasson, andreason...

 

Sök per kategori
Utöver fritextsökning kan du välja att söka per kategori. När du valt kategori skriver du in sökordet i sökordsfältet bredvid.

Exempel
Kategori – Kompositör
Sökord – Hillborg

Besättning
Precisera sökfrågan genom att inkludera eller exkludera besättning.

Kompositionsår
Precisera sökfrågan genom att fylla i kompositionsår.

Duration
Precisera sökfrågan genom att fylla i duration i minuter.