Hyresmaterial

Hyrestariffen på Edition Suecias orkestermaterial beräknas på verkets speltid, besättning, antal framföranden och om det är ett uruppförande.

För inspelning av hyresmaterial gäller fast tariff per inspelad minut.

Instrumentförkortningar utgår från instrumentens namn på italienska eller anges med sifferbeteckningar i partiturordning. Exempel:

3*233* 4331 12 0 str, pf/cel

betyder 3 flöjter (av vilka en eller alla också spelar piccola och/eller altflöjt eller basflöjt), 2 oboer, 3 klarinetter, 3 fagotter (med kontrafagott) - 4 horn, 3 trumpeter, 3 tromboner, tuba – pukor, 2 ytterligare slagverkare - ingen harpa – stråkorkester, piano och/eller celesta.

Hyrespartitur går även att köpa.

Se lista över Edition Suecias utländska representanter för hyresmaterial.

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org